Türkiye TTO´lar Buluşması

‘Türkiye Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Yıldız TTO ev sahipliğinde, Yıldız Teknopark’ta gerçekleştirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri’nde (TTO) görev yapan profesyonellerin katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin Teknoloji transferi çalışmalarının resmi çıkarıldı.
Türkiye TTO´lar Buluşması

Son yıllarda, teknoloji geliştirmeye
dair kamu, özel sektör ve akademi iş birliğiyle başlanan atılım, Teknoparklarda yer alan Teknoloji
Transfer Ofisleri’ni Yıldız Teknopark’ta buluşturdu. İlk defa düzenlenen “Türkiye Teknoloji Transfer
Ofisleri Buluşması”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, TÜBİTAK, TTGV (Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı), ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) ile birlikte
100’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Barkın
Arak ve TÜBİTAK TEMEG Grup Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven’in konuşma yaptığı, Türkiye
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) buluşmasında, Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güncel durumları,
gelecek planları ve TTO’ların süreç içerisinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü.
Ayrıca farklı yapılanma modelleri ve kurumsallığa giden süreçleri, finansal sürdürülebilirlik
için hedeflenen gelir modelleri ve kariyer olarak Teknoloji Transfer Uzmanlığı konusu masaya
yatırılarak Türkiye’nin teknoloji haritası çıkarıldı. Teknoloji Transfer Ofisleri’ni bir araya getiren bu
buluşmanın sektörün geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yapan Yıldız Teknopark Genel
Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Günümüzde rekabet gücü oluşturmak, korumak ve geliştirmek
için ekosistemdeki değişim ve dönüşümün yakından izlenmesi gerekiyor. Yıldız Teknopark
olarak, teknoloji alanındaki pazarın geleceğini belirleyebilmek için ekosistemi güçlendirmenin
çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için gereken aksiyonları almada üzerimize düşeni tüm
içtenliğimizle yapmaktan geri durmayacağımızı söyleyebilirim” dedi.