Ar-Ge ve Merkezleri ve Teknopark Firmalarına Sağlanan Destekler Toplantısı

Toplantıda Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurarak yürüten/yürütmeyi planlayan firmaların diğer firmalara göre elde edeceği kazanç ve avantajlar karşılaştırmalı hesaplamalarla ve simülasyonlarla anlatılacaktır. Toplantıda, TGB’lerde veya Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde geliştirilen ürünlerin seri üretiminde elde edilecek vergisel muafiyet ve istisnalar açıklanacak, 18.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi hakkındaki Kanun” ile yapılan değişiklik ve ilave destekler hakkında da bilgi verilecektir. Sorular cevaplandırılacaktır.

Bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü firmalarının Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak üzere üst düzey yöneticilere için düzenlediğimiz “Karşılaştırmalı Hesaplamalar ve Simülasyonlarla: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Teknopark Firmalarına Sağlanan İstisna, Destek ve Muafiyetler” konulu Bilgilendirme Toplantısını onurlandırmanızı diler, selam ve saygılarımı sunarım.

 

 

 

Konuşmacı : Cem Arslan (“Ar-Ge Tasarım ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” kitabının yazarı )

Tarih: 1 Aralık 2017

Yer: Konya Sanayi Odası Konferans Salonu

Saat: 14:30

 

İçerik:

  • Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurarak yürüten/yürütmeyi planlayan firmaların diğer firmalara göre elde edeceği kazanç ve avantajlar karşılaştırmalı hesaplamalarla ve simülasyonlarla anlatılacaktır.

  • Toplantıda, TGB’lerde veya Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde geliştirilen ürünlerin seri üretiminde elde edilecek vergisel muafiyet ve istisnalar açıklanacak, 18.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi hakkındaki Kanun” ile yapılan değişiklik ve ilave destekler hakkında da bilgi verilecektir.

  • Soru ve cevaplar