2018 Yılı Personel Servisi ve Tabldot Yemek Ücreti tarifesi belirlendi

Personel Servisi ücreti 180 TL  KDV

Tabldot Yemek ücreti 10,20 TL  KDV

Kiracılarımıza saygıyla duyururuz.